• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 28 plan 11

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 28 plan 11

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen som leds av professor Kristina Sundquist är baserad inom ett dynamiskt forskningsinstitut, CPF (Centrum för Primärvårdsforskning) som grundades på fyra pelare: klinisk, epidemiologisk, samhällsvetenskaplig och experimentell forskning. Den forskning som gruppen utför är både klinisk och epidemiologisk, och dess huvudsakliga fokus är att besvara frågor relevanta för primärvården. Viktiga forskningsområden: ångest och depression, epidemiologisk forskning om vanliga sjukdomar och hur migration och levnadsförhållanden påverkar människors hälsa. Vidare att studera effekten av mindfulness och compassion på psykiatriska störningar som är vanliga inom primärvården hos vuxna och att analysera den långsiktiga förebyggande effekten av mindfulness hos barn. Forskargruppen har utmärkt analytisk kapacitet och utför epidemiologiska studier med svenska nationella data med komplexa metoder. Gruppen analyserar också blodprov och utforskar molekylära mekanismer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Allmän medicin
 • Kardiologi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Psykiatri

Fria nyckelord

 • Migration
 • epidemiologi
 • suicid

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren