Allmänmedicin, kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor

 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 28 plan 11

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 28 plan 11

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kardiologi
 • Allmän medicin
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Psykiatri
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

 • Mindfulness

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren