Finanshistoria, banker och försäkringar

Enhetsprofil

Beskrivning

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren