Cirkulationsfysiologi vid kritisk sjukdom

  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    22184 lund

    Sverige

Enhetsprofil

Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av ökat vätskeläckage från kärl till vävnad vilket gör intravenös vätsketerapi är viktig komponent i behandlingen av kritiskt sjuka patienter. Även om vätskebehandling tveklöst kan rädda liv kan okritisk användning av vätska orsaka ödem och kompartmentsyndrom vilket i förlängningen kan försämra utfallet. Det övergripande syftet med gruppens forskning är att optimera vätsketerapi vid kritisk sjukdom genom att undersöka bakomliggande mekanismer till vätskeläckage samt potentiella behandlingar samt att finna metoder som minimerar biverkningar av vätsketerapi. Forskningen inkluderar prekliniska studier, kliniska observationsstudier samt interventionsstudier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren