• Telefon+4640923272, +4640337370
 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 14, plan 2

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 14, plan 2

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Gastroenterologi
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • Tarm
 • kolit
 • lever

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren