• Besöksadress

    BMC, C13

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Vårt mål är att ta reda varför arvsmassan hos svårbehandlade cancersjukdomar ofta förändras till oigenkännlighet. Vilka är fördelarna med denna komplexitet och hur kan cancercellerna tillåtas att allvarligt skada sin arvsmassa och ändå fortsätta att föröka sig? Dessa frågor ska vi besvara genom att studera godartade och elakartade tumörer som uppkommer i skelettet. Den mest aggressiva varianten av skelettcancer uppvisar ett komplett kaos av genetiska förändringar. Nästan varje cancercell är olik den andra. Trots att sjukdomen drabbar främst barn och tonåringar har den kromosomförändringar som liknar de vanliga cancerformer som drabbar äldre. Skelettcancer visar därmed på en intressant paradox eftersom man annars tror att cancer beror på mutationer som ansamlas under lång tid. Vi tror att kombinationen av en ung insjuknandeålder och en genetiskt komplex, aggressiv tumör kan ge oss unika ledtrådar för att hitta nya vägar att bekämpa cancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren