Enhetsprofil

Beskrivning

Diabetes är en heterogen sjukdom som orsakas av en kombination av miljö och ärftliga riskfaktorer som leder till förhöjt blodsocker genom insulinresistens och/eller insulinbrist. Vi studerar alla typer av diabetes för att förstå hur sjukdomens heterogenitet påverkar sjukdomsförlopp, behandlingsrespons och risk för komplikationer. För detta ändamål använder vi stora populations- och kohortstudier, såsom Alla Nya Diabetiker I Skåne (ANDIS), och biobanker med mänskliga vävnader. Vi tillämpar olika genetiska och bioinformatiska metoder, med fokus på storskaliga “omics”-metoder. Det övergripande målet är att beskriva den genetiska och kliniska heterogeniteten för att individualisera och förbättra behandlingen. Specifikt strävar vi efter att karakterisera nya subtyper av typ 2-diabetes som tidigare definierats av vår forskargrupp. En annan målsättning är att finna nya terapeutiska mål och bättre förstå de underliggande mekanismerna genom att identifiera genetiska riskvarianter och sk. “parent of origin”- effekter.