• Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vi försöker ta reda på hur könsskillnader uppstår och den bakomliggande evolutionära utvecklingen. Vad är det som genetiskt ligger bakom att hanar och honor kan samarbeta men har olika mål med samarbetet? Vilka vägar har den genetiska evolutionen tagit för att det ska uppstå sådana könskonflikter, och vilken betydelse har miljö och föda för den evolutionära processen? Vi studerar könskromosomer, deras evolution och genetiska uttryck. Hos många arter är könskromosomer starkt skilda åt. Vi undersöker om könskonflikter driver könskromosomernas evolution. Vi studerar genetiken bakom artbildning och försöker reda ut de evolutionära processerna. Vilken roll spelar ekologin, det naturliga urvalet, sexuell selektion och hybrider för artbildningen? Vi undersöker de evolutionära konsekvenserna när hybrider bildas. Kunskap om hybridisering är viktig, inte minst i skenet av klimatförändringar som leder till att vissa arter flyttar till nya områden med eventuellt nya hybrider som följd.

Beskrivning

Forskargruppen Könsskillnadernas genetik är intresserade av sexuell selektion och sexuell konflikt, evolution av sexuell dimorfism och utvecklingen av könskromosomer. Vi arbetar i gränslandet mellan evolutionär ekologi och genomik.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren