• BesöksadressVisa på karta

    CRC, Hus 91 plan 12, Jan Waldenströms gata 35

    Malmö

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Kardiologi

Fria nyckelord

  • Typ 2 diabetes

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren