• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, Hus 28, Plan 13

  Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  SUS Malmö, Jan Waldenströms g 35

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen vid avdelningen för geriatrik har utvecklats sedan början av 1990-talet och består för närvarande av ett 30-tal doktorander och medarbetare engagerade i projekt kring kognition och demens, geriatrisk rehabilitering och gerontologi. Fler projekt bedrivs i samarbete med ett olika institutioner inom Lunds universitet. Sölve Elmståhl är ledare för forskargruppen som arbetar inom tre områden; klinisk och epidemiologisk forskning kring kognition; funktion, delaktighet och rehabilitering samt geriatrisk nutrition. Samverkan finns mellan områdena både avseende forskare, forskningsfrågeställningar och utnyttjande av data. Metodarbeten och framtagning av normalmaterial i en äldre population ingår som en utvecklingsdel, särskilt inom områdena kognition, motorisk funktion samt lung- och njurfunktion. Besök vår hemsida och läs mer om de två testinstrument som utvecklats vid avdelningen: Anhörigskalan (CBS) och ett geriatriskt kvalitetsregister täckande Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) SveGer.

Forskning

Området klinisk och epidemiologisk forskning kring kognition har som övergripande syfte att studera riskfaktorer för nedsatt kognition särskilt vaskulära mekanismer. Ett flertal kliniska och longitudinella studier berör mekanismer för autoreglering av cerebralt blodflöde och blodtrycksreglering med hjälp av olika imaging (MR) metoder och neuropsykometriska tester. Omhändertagande vid kognitiv svikt för målgruppen närstående studeras. Vidare studeras interaktionerna och konsekvenserna mellan funktion, delaktighet och rehabilitering, såväl som korrelationen mellan fysisk och kognitiv funktion. Effekten av funktionshinder och kronisk sjukdom för livstillfredsställelse och delaktighet studeras. Analys sker utifrån ett antal tillgängliga longitudinella kohortstudier såsom 1) WHO studien Män födda 1914 (n=703); 2) Gott Åldrande i Skåne (GÅS, n=2931); 3) Malmö Kost Cancer (MKC, n=28 098); 4) Malmö Interventionsstudie för Demensdrabbade (MIND, n=308); 5) Lund 80+ longitudinell (n=333) samt 6) EpiHealth (n=25104).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Geriatrik

Fria nyckelord

 • GÅS
 • friskt åldrande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren