• Besöksadress

    Sölvegatan 19, BMC A13

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren