Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren