Gynekologisk cancer, förebyggande av cancer och osteoporos

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskargruppen studerar gynekologisk cancer och förebyggande av livmoderhalscancer och benskörhet. Självprovtagning från slidan för HPV-analyser och andra diagnostiska metoder såsom metyleringsanalyser visar lovande resultat för att förebygga livmoderhalscancer. Avseende äggstocks- och livmodercancer letar vi efter biomarkörspaneler och DNA-mutationer i blod för diagnostik och att prediktera prognos. Vi studerar livskvalitet (QoL) och patientupplevelsen av vården (PREM) under och efter gynekologisk cancerbehandling. Osteoporosprojekten utvärderar screeningverktyg för att hitta kvinnor i riskzonen för benskörhet. Hittillsvarande påverkan på sjukvården och samhällseffekter: HPV-självprovtagningsstudierna har starkt bidragit till att Socialstyrelsen rekommenderar självprovtagning med HPV-analys som screeningmetod under Covid-pandemin. Plasmabiomarkören HE4 används rutinmässigt av många gynekologer som en diagnostisk markör hos kvinnor med bäckenförändringar. FRAX-screeninginstrumentet har utvärderats med lovande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren