Huvud- och halscancergruppen

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vi forskar kring kliniska problemställningar som rör behandling av huvud- och halscancer samt grundläggande tumörbiologi för skivepitelcancer i huvud- och halsområdet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren