Huvud- och halscancergruppen

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Vi forskar kring kliniska problemställningar som rör behandling av huvud- och halscancer samt grundläggande tumörbiologi för skivepitelcancer i huvud- och halsområdet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren