• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village, byggnad 301, vån 5

  223 81 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Medicon Village, byggnad 301, vån 5

  223 81 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fria nyckelord

 • HEP

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren