• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Health Law Research Centre startades 2018 och är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Juridiska fakulteten. Forskningsmiljöns verksamhet innefattar forskning, undervisning och samverkan inom ämnet health law i bred bemärkelse. Health Law Research Centre samlar såväl etablerade som mer juniora forskare i medicinsk rätt, offentlig rätt, socialrätt, barnrätt, äldrerätt, disability law, mänskliga rättigheter samt AI-forskning. Forskningen sker i nära samarbete med nationella och internationella forskare och praktiker i medicin, odontologi, life sciences, epidemiologi, socialt arbete och medicinsk etik. Forskningen inom miljön syftar till att uppmärksamma och lösa ett brett spektrum av rättsliga frågor som rör människors livsvillkor och (o)hälsa samt att stärka deras rättigheter i olika vård och omsorgssituationer regionalt, nationellt och internationellt. Som ett led i forskningsmiljöns utbildningsverksamhet bedrivs flera kurser i medicinsk rätt.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren