Hjärt- och lungtransplantation

Enhetsprofil

Forskning

För mer information, se projekten "Hjärttransplantation" och "Lungtransplantation"

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren