Enhetsprofil

Forskning

Vi studerar blodets stamceller och hur stamcellerna regleras. Stamceller regleras av tillväxtfaktorer, faktorer som reglerar generna direkt och andra faktorer som reglerar cellens metabolism. För modern cellterapi med stamceller behöver man kunna öka antalet stamceller och för detta ändamål behöver vi förstå hur de olika faktorerna reglerar stamcellerna. Målet med vår forskning är att: 1) Utveckla metoder för att öka antalet stam celler för benmärgstransplatation 2) Utveckla genterapi för blodbristsjukdomen Diamond blackfan anemi 3) Utveckla genterapi för den metaboliska sjukdomen Morbus Gaucher

Beskrivning

Stefan Karlsson är forskargruppsledare för forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • Hematopoes
  • genterapi
  • hematopoetiska stamceller

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren