• Besöksadress

    Sölvegatan 17, BMC A12

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vi studerar blodets stamceller och hur stamcellerna regleras. Stamceller regleras av tillväxtfaktorer, faktorer som reglerar generna direkt och andra faktorer som reglerar cellens metabolism. För modern cellterapi med stamceller behöver man kunna öka antalet stamceller och för detta ändamål behöver vi förstå hur de olika faktorerna reglerar stamcellerna. Målet med vår forskning är att: 1) Utveckla metoder för att öka antalet stam celler för benmärgstransplatation 2) Utveckla genterapi för blodbristsjukdomen Diamond blackfan anemi 3) Utveckla genterapi för den metaboliska sjukdomen Morbus Gaucher

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Hematopoes
  • genterapi
  • hematopoetiska stamceller

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren