Enhetsprofil

Beskrivning

Niels-Bjarne Woods är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Avsikten med vår forskning är att utveckla nya metoder för att generera blodstamceller från patienternas egna vävnadsspecifika celler. På så sätt hoppas vi kunna erbjuda en obegränsad tillgång av patientspecifika celler i behandling av olika blod- och cancersjukdomar. Metoden går ut på att isolera vävnadsspecifika celler från patienter och omprogrammera dessa celler till inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler). Dessa iPS-celler kan i sin tur differentiera vidare till mogna blodceller. Vi har utarbetat ett protokoll som effektivt differentierar humana iPS-celler till blodceller. Med hjälp av protokollet i kombination med nyupptäckta faktorer som ytterligare ökar effektiviteten, vill vi efterlikna olika stadier under den embryonala utvecklingen. På så sätt kan vi definiera mekanismerna som påverkar framställning och tillväxt av blodstamceller från pluripotenta stamceller. Vi hoppas att våra resultat kommer att bidra till en ökad förståelse hur denna utvecklingsprocess går till.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Klinisk laboratoriemedicin

Fria nyckelord

  • Blod
  • utvekling av blod
  • stamceller
  • transplantation

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren