Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningsgruppen i vägteknik fokuserar på: Utformning och dimensionering av vägkonstruktioner Asfaltbeläggningar Bärighet Nedbrytning av vägkonstruktioner Bituminösa bindemedels reologi Vägyta-däckinteraktionens inverkan på miljön, t.ex. emissioner av slitagepartiklar och vägdamm. Vårt särskilda intresse ligger mot hur olika material påverkas av både yttre (t.ex. klimat och trafikbelastning) och inre (t.ex. hålrumshalt och kompakteringsgrad) faktorer. Gruppen har även ett asfaltlaboratorium utrustat för både fundamental och applicerad forskning inom vägmaterial. Gruppen har breda samarbetsnätverk, inklusive andra svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut, industriella partners såväl som kommunala och statliga myndigheter.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren