• BesöksadressVisa på karta

  Lunds Universitet, Klinikg 32, BMC D10443a

  Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  LU IKVL, BMC, Box 118

  221 00 LUND

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Medicinen är ett kunskapsfält med humanistisk förankring. Vid Enheten för medicinens historia är målet att nå ökad förståelse för hur den medicinska vetenskapen tagit form över tid och fördjupad insikt kring det sociala sammanhang medicinen verkar i. Genom sin tillhörighet i ämnesområdet Medicinsk humaniora gränsar verksamheten till flera andra akademiska discipliner, såsom idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och etnologi.

Forskning

Genom åren har flera avhandlingar försvarats av medarbetare vid Enheten för medicinens historia. Forskningsfältet spänner brett, från vetenskaps- och universitetshistoria till internationella medicinska kontakter och patientberättelser. Några pågående forskningsprojekt rör medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under början av 1900-talet, politiska kontakter inom svensk medicin på 1930-talet och litterära vittnesmål om egenupplevd cancersjukdom.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren