• Besöksadress

  Sölvegatan 19, BMC B13

  Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Det finns två typer av HIV, HIV-1 och HIV-2, som kan leda till AIDS. HIV-1, som fått global spridning, är dock mer aggressivt och smittsamt än HIV-2. Orsaken till skillnaden i virusens förmåga att leda till immunbrist är inte känt. Vår forskning är inriktad på att förstå om interaktionen med det mänskliga immunförsvaret skiljer sig åt mellan dessa virus. Vi analyserar celler och antikroppar från HIV-1 och/eller HIV-2 infekterade. Parallellt studerar vi interaktionen mellan virus och målceller genom olika infektionsmodeller på laboratoriet. I ett annat projekt studerar vi hur immunförsvaret påverkas vid HIV-1-tuberkulos (TB) dubbelinfektion. Projekten utförs i samarbete med kliniker i Guinea-Bissau, västafrikanskt land med HIV-2 smitta, kliniker i Etiopien, land med många HIV-TB dubbelinfekterade, samt nationella och internationella forskare. Vår förhoppning i stort är att dessa studier kan bidra till optimal behandling samt ge ledtrådar till hur ett effektivt HIV vaccin bör fungera.

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Mikrobiologi inom det medicinska området

Nyckelord

 • HIV-1
 • HIV-2
 • dubbelinfektion
 • tuberkulos
 • kronisk immunaktivering
 • patogenes
 • variation
 • receptor interaktioner
 • immunsvar

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren