Enhetsprofil

Forskning

Det finns två typer av HIV, HIV-1 och HIV-2, som kan leda till AIDS. HIV-1, som fått global spridning, är dock mer aggressivt och smittsamt än HIV-2. Orsaken till skillnaden i virusens förmåga att leda till immunbrist är inte känt. Vår forskning är inriktad på att förstå om interaktionen med det mänskliga immunförsvaret skiljer sig åt mellan dessa virus. Vi analyserar celler och antikroppar från HIV-1 och/eller HIV-2 infekterade. Parallellt studerar vi interaktionen mellan virus och målceller genom olika infektionsmodeller på laboratoriet. I ett annat projekt studerar vi hur immunförsvaret påverkas vid HIV-1-tuberkulos (TB) dubbelinfektion. Projekten utförs i samarbete med kliniker i Guinea-Bissau, västafrikanskt land med HIV-2 smitta, kliniker i Etiopien, land med många HIV-TB dubbelinfekterade, samt nationella och internationella forskare. Vår förhoppning i stort är att dessa studier kan bidra till optimal behandling samt ge ledtrådar till hur ett effektivt HIV vaccin bör fungera.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fria nyckelord

 • HIV-1
 • HIV-2
 • dubbelinfektion
 • tuberkulos
 • kronisk immunaktivering
 • patogenes
 • variation
 • receptor interaktioner
 • immunsvar

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren