• Besöksadress

  Sölvegatan 24

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Exempel på centrala forskningsområden är: bostadspolitik och strategier för bostadsförsörjning, genusperspektiv på boende och planering, bebyggelseutformning med avseende på klimat, energi och komfort, miljöanpassat byggande, arkitektur och kvalitet ur ett användarperspektiv, metoder för självbyggeri och kostnadseffektivt byggande, upprustning och förvaltning av storskaliga bostadsområden samt utvärdering av design- och byggprocessen.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren