Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

 • Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen bedriver forskning kring förutsättningar och rehabilitering för ett hälsosamt liv där rörelse och aktivitet är i fokus. Forskning som bedrivs i gruppen syftar också till att förbättra förståelsen för påverkan på människans strukturer, funktioner, aktiviteter och delaktighet i omgivande Iiv. Forskagruppens arbete omfattar hela kedjan från hälsopromotion till rehabilitering, genom hela livet. Andra områden är arbetslivets frågor liksom forskning rörande pedagogik i patientutbildning och i högskoleutbildning.

Forskning

Forskningen inom gruppen syftar till att öka och sprida kunskapen om vad som bidrar till ett hälsosamt och hållbart liv i aktivitet och rörelse genom hela livsspannet. Detta omfattar hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande insatser. Vi utgår från en helhetssyn på människan och omgivande faktorer. I forskargruppen utvecklar vi också tester och mätmetoder. Ett annat forskningsområde i gruppen är olika perspektiv på lärande. Forskargruppen undervisar på många program inom Medicinska fakulteten.

Mer om oss

Vårt twitterkonto

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sjukgymnastik

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • NU 2022

  Christina Gummesson (Roll ej angiven)

  2022 juni 152022 juni 17

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

 • NU 2022

  Christina Gummesson (medverkande)

  2022 juni 152022 juni 17

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

 • Professionalism CoP

  Christina Gummesson (Roll ej angiven)

  2022 → …

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc