Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

 • Telefon+46462221801, +46462221808
 • Besöksadress

  HSC Margaretavägen 1 B

  22240 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 157

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen bedriver forskning kring förutsättningar och rehabilitering för ett hälsosamt liv där rörelse och aktivitet är i fokus. Forskning som bedrivs i gruppen syftar också till att förbättra förståelsen för påverkan på människans strukturer, funktioner, aktiviteter och delaktighet i omgivande Iiv. Forskagruppens arbete omfattar hela kedjan från hälsopromotion till rehabilitering, genom hela livet. Andra områden är arbetslivets frågor liksom forskning rörande pedagogik i patientutbildning och i högskoleutbildning.

Forskning

Forskningen inom gruppen syftar till att öka och sprida kunskapen om vad som bidrar till ett hälsosamt och hållbart liv i aktivitet och rörelse genom hela livsspannet. Detta omfattar hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande insatser. Vi utgår från en helhetssyn på människan och omgivande faktorer. I forskargruppen utvecklar vi också tester och mätmetoder. Ett annat forskningsområde i gruppen är olika perspektiv på lärande. Forskargruppen undervisar på många program inom Medicinska fakulteten.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sjukgymnastik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren