Mänskliga rättigheter

  • BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Mänskliga rättigheter är ett brett forskningsområde som tar upp och kritiskt granskar frågor och problem som uppstår när skyddet av mänskliga rättigheter ska säkerställas i olika sammanhang liksom i relation till olika aktörer (både statliga och icke-statliga). Inom området ingår frågor om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i Sverige, EU och övriga världen i en tid av stora globala utmaningar orsakade av klimatförändringar, väpnade konflikter, pandemier och ny teknik. Vår forskningsmiljö bidrar med forskning som sätter fokus på den internationella, regionala och nationella rätten och domstolarnas roll och begränsningar när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter, inklusive möjlighet till upprättelse vid rättighetskränkningar. Forskningsmiljön tar särskilt hänsyn till flyktingar och migranters samt kvinnors, barns och äldres rättigheter. Området berikas av kritisk forskning som fokuserar på de begränsningar som de djupare strukturerna medför för att rättigheterna skall kunna förverkligas fullt ut.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren