Hyperpolariserad MR

Enhetsprofil

Beskrivning

Nyckelord: Magnetresonansavbildning (MRT), Magnetresonansspektroskopi (MRS), Hyperpolarisering, Metabolism, Diagnostiska Biomarkörer

Forskning

Utveckling av metoder och tekniker för Hyperpolariserad Magnetresonans för förbättring av känsligheten i molekylär och metabolisk MR-bildbehandling samt MR-spektroskopiska undersökningar. Utvärdering av molekylära biomarkörer i modeller av metaboliska sjukdomar med hjälp av preklinisk Hyperpolariserad MR och andra in vitro och in vivo metoder för molekylär avbildning.