Hyperpolariserad MR

Enhetsprofil

Forskning

Utveckling av metoder och tekniker för Hyperpolariserad Magnetresonans för förbättring av känsligheten i molekylär och metabolisk MR-bildbehandling samt MR-spektroskopiska undersökningar. Utvärdering av molekylära biomarkörer i modeller av metaboliska sjukdomar med hjälp av preklinisk Hyperpolariserad MR och andra in vitro och in vivo metoder för molekylär avbildning.

Beskrivning

Nyckelord: Magnetresonansavbildning (MRT), Magnetresonansspektroskopi (MRS), Hyperpolarisering, Metabolism, Diagnostiska Biomarkörer

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren