Arbetsförmåga och sjukvårdsbehov vid reumatiska sjukdomar

  • Telefon+4646175805
  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Var tredje besök hos en allmänläkare förorsakas av sjukdomar i rörelseorganen varav de reumatiska sjukdomarna utgör en del. Dessa sjukdomar påverkar människor i alla åldrar avseende försämrad funktion, ofta smärta samt försämrad hälsorelaterad livskvalitet. I vår forskning arbetar vi med att systematiskt kartlägga, studera och följa upp konsekvenserna för individ och samhälle av dessa sjukdomar samt nya behandlingar inom dessa områden. Vi studerar arbetsförmåga och sjukvårdsbehov och gör jämförelser inom och utom Sverige. Vi använder, med forskningsetiskt tillstånd och med hög säkerhet, anonymiserade registerdata kring sjukskrivning, vårdkonsumtion samt utfall i olika kvalitetsregister.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren