Förbättrad diagnostik och prognostik vid lungcancer och metastaser till lunga

 • BesöksadressVisa på karta

  Klinisk patologi, Sölvegatan 25

  221 00 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Klinisk patologi, Sölvegatan 25

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Diagnostik av cancer avseende typ och ursprung är tillsammans med hur avancerad cancern är och om vissa särskilda tumöregenskaper föreligger de viktigaste faktorerna för val av behandling. Cancer diagnostiseras i de flesta fall med hjälp av mikroskop. Cancer i lunga kan vara svårdiagnostiserad då man ofta har tillgång till begränsad mängd vävnad från provtagning från tumören, och immunhistokemiska analyser är ofta nödvändiga för klassificering och bestämmande av ursprung. De vanligaste typerna av lungcancer handläggs olika, liksom metastaser till lungorna från tumörer som uppstått i andra organ, något som är mycket vanligt förekommande. Målsättningen med min forskning är att förbättra diagnostiken av lungcancer och metastaser till lunga för att fler patienter ska få säker och specificerad diagnos. Därtill är målsättningen att hitta nya prognostiska markörer vid lungcancer och metastasering till lunga av kolorektalcancer för bättre definiering vilka patienter som bör ha nytta av intensifierad behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren