Enhetsprofil

Beskrivning

Design betyder mer än att utforma ytliga egenskaper hos ting. Industridesign handlar om idéskapandet, utvecklingen och utformningen av industriellt tillverkade föremål.

Forskning

Forskningen siktar på att utveckla vetenskapligt grundade kunskaper, verktyg, metoder och processer av nytta för industridesignerns yrkesverksamhet. Forskningen i industridesign skall dessutom ge fördjupad insikt i den kreativa och holistiska gestaltningen av produkter utifrån ett livscykelperspektiv samt relationen mellan människor och produkters funktionella och emotionella egenskaper. Konsumentprodukter är viktiga tillämpningar för denna forskning. Andra forskningsområden är design management, innovation management, trend management och industridesignhistoria.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren