Industriell elektroteknik och automation

  • Besöksadress

    Naturvetarvägen 18

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen är huvudsakligen tillämpningsorienterad och inspirerad av idustriella problem.[BR] Projekten utförs i samarbete med svensk industri på områdena elkraftsystem, tillverkningssystem,[BR] urbana vattensystem, elektriska drivsystem och elhybridfordon

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren