• Telefon+46462228591
 • Besöksadress

  BMC, B14, Klinikgatan 26

  222 42 Lund

  Sverige

 • Postadress

  BMC, B14

  221 84 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vårt övergripande forskningsmål är att bedriva experimentell medicinsk grundforskning av internationell slagkraft för att på hög abstraktionsnivå angripa kliniskt relevanta frågeställningar. Det är vår övertygelse att detta arbetssätt kan skapa förutsättningar för oväntade vetenskapliga genombrott med kliniska och biomedicinska implikationer. För mer information, se våra underenheter och våra projekt.

Beskrivning

Flera forskningsprojekt vid vår avdelning är inriktade på att bättre förstå mekanismer som ligger bakom utvecklingen av svåra infektionssjukdomar, fr.a. orsakade av bakterier men också av virus och svampar. Utgångspunkten för arbetet har ofta varit upptäckten av bakteriella ytproteiner och enzymer som på olika sätt interagerar med människans försvarssystem (medfödd och förvärvad immunitet och blodkoagulation). Vi studerar också betydelsen av och bakgrunden till inflammatoriska reaktioner vid infektioner och i samband med andra sjukdomstillstånd. I arbetet används en kombination av olika metoder: proteinkemi, mikrobiologi, molekylärbiologi, cellbiologi, visualiseringstekniker, djurförsök och analys av patientprover. Målsättningen är att den förvärvade kunskapen ska bidra till nya preventiva, diagnostiska och terapeutiska möjligheter inom sjukvården.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Infektionsmedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren