Inflammation and Stemcell Therapy Group

Enhetsprofil

Vår forskning är inriktad på epilepsi och att förstå de patologiska förändringarna som sker i hjärnan före och efter epileptiska anfall. Cirka 0.7 % av befolkningen har epilepsi och för mer än 30 % av dem finns idag ingen medicin som hjälper. Vi är speciellt intresserade av det immunologiska svaret i hjärnan och hur det kan moduleras vid epilepsi. Nyligen var vi de första i världen att beskriva en immunreaktion i ögonen på gnagare med temporallobsepilepsi, den vanligaste typen av epilepsi. Vi studerar också hjärnans egen potential att reparera sig med hjälp av neurala stamceller, hur dessa celler kopplar upp sig i det omkringliggande nervcellsnätverket och hur de interagerar med immunsystemet i hjärnan. Vi är engagerade i både experimentella studier och patientstudier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren