Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle

Enhetsprofil

Forskning

Hur kan vi förstå människors handlande med information? Vad får det framväxande nätverkssamhället för konsekvenser för våra informationspraktiker och minnesinstitutioner?

Forskargruppen utforskar människors handlande i en samtid där information tillskrivs allt större betydelser. En utgångspunkt för forskningen är samspelet mellan vad människor gör och de materiella och kulturella villkoren för detta. Bl.a. studeras frågor kring digitala medier, digital publicering och arkivering, informationssökning, informationslitteracitet, trovärdighet, bibliotek i förändring. Forskargruppen består av seniora forskare såväl som doktorander.

Associerade medlemmar

Isto Huvila (Åbo Akademi)
Helena Francke (Högskolan i Borås)

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren