Enhetsprofil

Forskning

Biblioteks- och informationsvetenskap innefattar studier av produktion, organisation, lagring, förmedling och användning av information samt de institutioner, exempelvis bibliotek, där detta äger rum. Ämnet inbegriper även kulturella, samhälleliga, politiska och tekniska förutsättningar för, och perspektiv på, dessa processer och institutioner. Biblioteks- och informationsvetenskap anknyter därmed till andra discipliner inom såväl humaniora och samhällsvetenskap som teknik.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren