Enhetsprofil

Beskrivning

Innovation bedriver forskning om innovationer av såväl teknisk som social karaktär. Syftet är att stärka innovationsförmågan hos individer, grupper och organisationer genom hela innovationsprocessen från idé till kommersialisering och tillämpning. Några exempel är regionala och nationella innovationssystem, offentlig policy, affärsmodeller, teknologi, metoder och verktyg som är centrala i innovationsprocessen. Hållbarhet genomsyrar forskningen där såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter beaktas.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren