• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village, byggnad 404 D3, Scheelevägen 2

  221 84 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Scheelevägen 2

  223 81 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Neurovetenskaper

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren