Enhetsprofil

Forskning

Forskningen är främst inriktad på integrativa fysiologiska responser på hypoxi, fysisk aktivitet, träning, samt omgivningsfaktorer såsom immersion och kyla. Särskilt har aspekter relaterade till kardiovaskulära och respiratoriska responser på apné studerats. Frivillig apné är en förutsättning för att kunna utföra fridykning, vilket både är en sport och ett sätt att samla föda för många folkgrupper runt om i världen. Ofrivillig apné sker vid drunkning eller olika typer av kvävningstillstånd, men också i vid sömnapné och plötslig spädbarnsdöd. Vi studerar också mjälten i relation till dess funktion som dynamisk blodreservoar och mjältens potentiella betydelse för blodtrycksregleringen. Med en frekvent användning av fridykare som frivilliga forskningspersoner kom ett intresse att förstå de tekniker som dessa dykare använder för att förbättra sina prestationer, och de risker som kan vara förknippade med fridykning, risker relaterade till lung-, hjärtmuskel- och hjärnskador.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren