Intensivvårdsepidemiologi

Enhetsprofil

Forskning

Eftersom man i Sverige inte får bedriva läkemedelsforskning på icke-beslutskompetenta patienter blir studier av intensivvårdspatienters epidemiologiska data desto viktigare. Vår forskargrupp bedriver bla registerstudier inom intensivvård. I forskargruppen ingår examensarbetare och doktorander från anestesi och intensivvård och matematikcentrum. I vår forskning samarbetar intensivister, matematiker, statistiker, epidemiologer, farmakologer mfl och området erbjuder fantastiska möjligheter. Exempel på vad vi gjort är att visa att män har bättre intensivvårdsöverlevnad än kvinnor och att detta gäller även pojkar (Frigyesi et al :”Boys have better short-term and long-term survival rates after intensive care admissions than girls”, Acta Paediatrica 2017). Är du intresserad av vad vi gör så tveka inte att kontakta oss.

Beskrivning

Attila Frigyesi är forskargruppsledare för den här forskargruppen”

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren