Enhetsprofil

Forskning

Den forskning som bedrivs i ämnet intermediala studier är multi- och tvärdisciplinär till sin karaktär och delvis präglad av de enskilda forskarnas särintressen. Det kan röra sig om populärkulturella fenomen som hur ord, bild och ljud/ton samverkar i reklam och musikvideor, om text-bildtransformationer som samlas under det klassisk-retoriska ekfrasbegreppet, om narrativitet i musik, mediernas historiska och nutida samspel mellan ord, bild och ljud/ton, om retorikens intermediala historia, allkonstverket, performance/performativitet, om ljudberättelser, etc. Ofta handlar forskningen om meningsskapande kulturella processer.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren