• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 15 plan 5

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 15 plan 5

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi forskar inom de kardiometabola, kardiovaskulära, renala samt gastro-intestinala områdena. Kardiometabol forskning leds av professor Peter M Nilsson inom tidigt vaskulärt åldrande, insulinresistens, metabola avvikelser och typ 2 diabetes. Där finns såväl klassiska epidemiologiska som genetiska aspekter. Inom det kardiovaskulära området bedrivs forskning kring inflammatoriska och metabola faktorers betydelse för utveckling av perifer artärsjukdom och aortaaneurysm under ledning av professor Anders Gottsäter. Gastroenterologisk forskning leds av professor Bodil Ohlsson med fokus på hur sjukdom och kost interagerar i olika sjukdomsmanifestationer från mag-tarmkanalen, samt hur neuropati kan yttra sig som dysfunktion av olika organsystem. Njurforskningen leds av professor Anders Christensson med inriktning mot nya GFR-markörer, tidiga faser av kronisk njursjukdom och dess påverkan på andra organsystem, kardiorenala sjukdomar, mm i samarbete med laboratorieverksamheter på SUS, och internationellt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kardiologi
 • Endokrinologi och diabetes
 • Medicinsk genetik
 • Allmän medicin
 • Fysiologi
 • Gastroenterologi
 • Reumatologi och inflammation
 • Urologi och njurmedicin

Fria nyckelord

 • Kärl
 • Malmö offspring studie
 • arterit

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren