• Besöksadress

  Medicon Village , Byggnad 404

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Scheelevägen 2

  Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

När tumörer växer till så uppstår så gott som alltid brist på syre. Det är också känt att graden av syrebrist är kopplad till dålig prognos i många cancertyper. Den absolut vanligaste typen av njurcancer, klarcellig njurcancer (ccRCC), karakteriseras av en genetisk förändring som leder att systemet som leder till att det cellulära systemet för anpassning till lågt syretryck är påslaget, och ccRCC kan ses som ett modellsystem för cellens anpassning till lågt syretryck. Grundat på detaljerade bioinformatiska analyser försöker vi förstå hur celler i allmänhet och njurceller i synnerhet, svarar på lågt syretryck, och varför genetiska förändringar i det cellulära systemet som styr anpassning till lågt syretryck är specifikt kopplat till uppkomst av just njurcancer. Vi är också intresserade i att identifiera nya biomarkörer som kan bidra till bättre diagnostiska metoder för njurcancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

 • Njurcancer
 • drogtransportörer
 • diagnostik
 • hypoxi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren