• BesöksadressVisa på karta

  Rue du Luxembourg 3

  1000 Bryssel, Belgien

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Rue du Luxembourg 3

  1000 Bryssel, Belgien

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Kontoret leds genom en styrgrupp med vicerektorer från Lärosäten Syd. Björn Fagerström, sektionschef för FSI, är Lunds universitets representant och sammankallande för styrgruppen. En arbetsgrupp med representanter från lärosätenas forskningsstöd koordinerar det operativa arbetet. Anneli Wiklander vid avdelningen Forskningsservice är Lunds universitets representant och sammankallande för denna grupp. Hemsida: https://larosatensyd.se/bryssel/