LAMiNATE (Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching)

  • Besöksadress

    Helgonabacken 12

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

LAMiNATE initierar och bedriver forskning inom följande forskningsområden: (Multimodal) Språkinlärning och språkbearbetning med inriktning på förstaspråk, andraspråk och flerspråkighet, Atypisk språkutveckling, Främmandespråksinlärning, språk i utbildning, språkundervisning, språktestning och bedömning. • Språkinlärningens neurokognition

Beskrivning

LAMiNATE (Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching) är en tvärdisciplinär och fakultetsöverskridande forskningsplattform som sammanför forskning och forskare vid LU med inriktning på (multimodal) språkinlärning, flerspråkighet, språkundervisning och språktestning och bedömning. LAMiNATE syftar till att stärka, möjliggöra och initiera samarbeten; utveckla nya, innovativa forskningsinriktningar; och skapa en bas för dialog och samverkan med beslutsfattare och praktiker.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren