Språk, Kognition och Discourse@Lund (SKD@L)

Enhetsprofil

Forskning

SKD@L är en forskargrupp som arbetar med teoriutveckling på basis av hur språket används. Vår forskning rör hur vi uttrycker betydelse genom språket, hur vi tillägnar oss språk och förstår språk, hur språket utvecklas och hur det varierar i olika social kontexter, diskurser och tider. Vi använder oss av experimentella metoder, korpus metoder samt diskursanalytiska tekniker.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren