• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

I denna tvärvetenskapliga och internationellt förankrade forskningsmiljö undersöker vi å ena sidan hur rätten hanterar människor i utsatta positioner och å andra sidan hur de kan tillvarata sin rätt. Utgångspunkten är att möjligheten att tillvarata sin rätt kan förhindras eller försvåras om man befinner sig i en utsatt position, som barn, ungdom, gammal, sjuk, fattig eller hemlös. Konkret innebär detta en granskning av situationer då två centrala delar av det offentliga rättssystemet, socialtjänsten och straffsystemet, möter utsatta individer i behov av att tillvara sin rätt gentemot rättssystemet och av hur rätten kan uppmärksamma och hantera utsattheten. Vi studerar också hur individen uppfattas i rättssystemet. Den teoretiska utgångspunkten är att individen bör ses i sitt sammanhang och inte som en isolerad enhet. Med andra ord vill vi problematisera det subjekt som är utgångspunkten för den rättsliga hanteringen.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren