Law, Evidence and Cognition (LEVIC)

  • BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

LEVIC är en tvärvetenskaplig forskargrupp med forskare från juridik, filosofi, kognitiv psykologi och matematisk statistik. Vår forskning handlar om bevisvärdering, framförallt bevisvärdering i brottmål. Vi undersöker empiriskt hur bevisvärdering görs i domstolarna, och vi är särskilt intresserade av kognitiv bias, t.ex. olika typer av matematiska tankefel i de sannolikhetsbedömningar som uppkommer i bevisvärdering. Vår forskning handlar om att utveckla och förbättra metoder för bevisvärdering, och vi arbetar särskilt med hur bayesiansk metod (bayesianska nätverk) kan användas för att förbättra rättssäkerheten.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren