Law, Evidence and Cognition (LEVIC)

  • Besöksadress

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

LEVIC är en tvärvetenskaplig forskargrupp med forskare från juridik, filosofi, kognitiv psykologi och matematisk statistik. Vår forskning handlar om bevisvärdering, framförallt bevisvärdering i brottmål. Vi undersöker empiriskt hur bevisvärdering görs i domstolarna, och vi är särskilt intresserade av kognitiv bias, t.ex. olika typer av matematiska tankefel i de sannolikhetsbedömningar som uppkommer i bevisvärdering. Vår forskning handlar om att utveckla och förbättra metoder för bevisvärdering, och vi arbetar särskilt med hur bayesiansk metod (bayesianska nätverk) kan användas för att förbättra rättssäkerheten.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren