• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Rättshistoria handlar om rättens kontinuitet och förändring i tid och rum. Varför har rätten förändrats och blivit som den är, och kunde utvecklingen ha blivit annorlunda? Vad finns det för likheter och skillnader mellan olika rättsordningar, och vad finns det för historiska förklaringar till dessa likheter och skillnader? Detta är frågor som analyseras inom rättshistorieämnet, och det finns en stark koppling mellan rättshistoria och komparativ rätt. En av rättshistorieämnets mest framträdande uppgifter är att använda historien som en förklaringsmodell för att förstå vårt gällande rättssystem. Därför samarbetar rättshistorikerna nära med övriga ämnen inom juristutbildningen och med andra delar av universitetet. Detta återspeglas också i forskningen, där flera forskningsprojekt knyter an till aktuella juridiska frågeställningar och bidrar med historisk och komparativ kontext.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren