LINXS - Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Enhetsprofil

LINXS är en centrumbildning med målsättning att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare som i största möjligaste mån ska dra nytta av att vara verksamma i de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren