LTH:s profilområde: Aerosoler

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdets forskning bidrar till att skapa lösningar och teknologier för ren luft i övergången till ett hållbart samhälle. Detta görs genom att öka förståelsen kring luftburna partiklars källor samt deras påverkan på klimatet och människans hälsa. Inom profilområdet fokuserar man bland annat på hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, rena transporter samt hållbara material och städer.

Mer om oss

Koordinatorer: Joakim Pagels och Moa Sporre

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren