LTH profilområde: Aerosoler

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdets forskning bidrar till att skapa lösningar och teknologier för ren luft i övergången till ett hållbart samhälle. Detta görs genom att öka förståelsen kring luftburna partiklars källor samt deras påverkan på klimatet och människans hälsa. Inom profilområdet fokuserar man bland annat på hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, rena transporter samt hållbara material och städer.

Mer om oss

Koordinatorer: Joakim Pagels och Moa Sporre

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren