LTH profilområde: AI och digitalisering

Enhetsprofil

Beskrivning

AI och digitalisering är en snabbt växande del av utvecklingen av nästan alla ingenjörssystem och kommer att förändra samhället och industrin i grunden. Profilområdets spetskunskap kring teknologier, metoder, algoritmer och mjukvara för att möjliggöra robusta, säkra, effektiva och lärandebaserade system är helt nödvändig i samhällets digitala omställning.

Mer om oss

Koordinatorer: Fredrik Tufvesson och Emma Söderberg

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren