LTH profilområde: Cirkulär byggindustri

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Profilområdet bidrar med kunskap där luckor finns och tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

Mer om oss

Koordinatorer: Ulla Janson och Dennis Johansson

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren